KON-OR DERNEĞİ KAREDOĞ KÜLTÜR KONUKEVİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2014 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
Grup – Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem
 A. BRÜT SATIŞLAR 57627,18 113475,13
     1 .Yurt İçi Satışlar 0 112521,42
     2 .Diğer Gelirler 0 953,71
 C. NET SATIŞLAR 57627,18 113475,13
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -52790,29 -86752,61
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) -52790,29 -86752,61
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4836,89 26722,52
 E. FAALİYET GİDERLERİ -13350,56 -31034,38
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -13350,56 -31034,38
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -8513,67 -4311,86
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 368,23 1272,42
     1 .Menkul Kıymetler Satış Karları 368,23 1269,02
     2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 0 3,4
 G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI -2,17 -4811,55
     1 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-) -2,17 -3149,37
     2 .Diğer Gider Ve Zararlar (-) 0 -1662,18
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -8147,61 -7850,99
 I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 46,1 0
     1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar 46,1 0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -8101,51 -7850,99
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -8101,51 -7850,99