KAREDOĞ KÜLTÜRKONUKEVİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 30.09.2015 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
Grup – Hesap Adı 31.12.2014 31.12.2014 30.09.2015 30.09.2015
 A. BRÜT SATIŞLAR 57.627,18 183.756,83
     1 .Yurt İçi Satışlar 57.330,69 183.478,60
     2 .Diğer Gelirler 296,49 278,23
 B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 -93,06
     1 .Satıştan İadeler (-) 0,00 -93,06
 C. NET SATIŞLAR 57.627,18 183.663,77
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -52.790,29 -66.043,40
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) -52.790,29 -66.043,40
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.836,89 117.620,37
 E. FAALİYET GİDERLERİ -13.350,56 -30.341,75
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -13.350,56 -30.341,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -8.513,67 87.278,62
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 368,23 837,61
     1 .Menkul Kıymetler Satış Karları 368,23 749,75
     2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 0,00 87,86
 G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI -2,17 -200,96
     1 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-) -2,17 -200,96
 H. FİNANSMAN GİDERLERI (-) 0,00 -74,22
     1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) 0,00 -74,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -8.147,61 87.841,05
 I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 46,10 0,00
     1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar 46,10 0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -8.101,51 87.841,05
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -8.101,51 87.841,05