KON-OR DERNEĞİ KAREDOĞ KÜLTÜR KONUKEVİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2016 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
Grup – Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem
 A. BRÜT SATIŞLAR 190.526,42 163.595,03
     1 .Yurt İçi Satışlar 190.225,61 162.465,40
     2 .Diğer Gelirler 300,81 1.129,63
 B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -93,06 -337,78
     1 .Satıştan İadeler (-) -93,06 -337,78
 C. NET SATIŞLAR 190.433,36 163.257,25
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -80.467,64 -115.150,39
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) -80.467,64 -115.150,39
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 109.965,72 48.106,86
 E. FAALİYET GİDERLERİ -46.436,31 -30.718,08
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-) -46.436,31 -30.718,08
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 63.529,41 17.388,78
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 2.690,70 4.751,15
     1 .Faiz Gelirleri 0,00 55,08
     2 .Menkul Kıymetler Satış Karları 2.602,84 3.635,68
     3 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 87,86 1.060,39
 G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI -200,96 -2.138,03
     1 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-) -200,96 -2.138,03
 H. FİNANSMAN GİDERLERI (-) -77,72 -105,84
     1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) -77,72 -105,84
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 65.941,43 19.896,06
 I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 41,92
     1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar 0,00 41,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 65.941,43 19.937,98
 K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) -10.288,22 -4.163,81
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 55.653,21 15.774,17