KAREDOĞ KÜLTÜR KONUKEVİ
31.12.2013 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
Grup – Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem
 A. BRÜT SATIŞLAR 0 57627,18
     1 .Yurt İçi Satışlar 0 57330,69
     2 .Diğer Gelirler 0 296,49
 C. NET SATIŞLAR 0 57627,18
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0 -52790,29
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0 -52790,29
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0 4836,89
 E. FAALİYET GİDERLERİ 0 -13350,56
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-) 0 -13350,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0 -8513,67
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0 368,23
     1 .Menkul Kıymetler Satış Karları 0 368,23
 G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI 0 -2,17
     1 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-) 0 -2,17
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0 -8147,61
 I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0 46,1
     1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar 0 46,1
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0 -8101,51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0 -8101,51