ÜYELİK

Üye Formunun bu bölümden üretilip kullanılması mümkündür.Islak imza atıldıktan sonra, iki vesikalık resim ve yıllık aidat ücreti ile Yönetim Kurulundan herhangi birine fiziken ulaştırılması gerekir.

Üyelik Aidatları Genel Kurullarla belirlenir. Üyelik Formunun imzalanması, Tüzüğün onaylanması anlamını taşır. Üye olma şartları, Üyeliğe Kabul, Üye Hakkı ve Üyeliğin sona ermesi Tüzüğün 10, 11,12,13 ve 14. Maddelerinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, üyelerin her yıl aidatlarını ödemesi, en az altı hatırlatmaya rağmen, iki yıl üst üste aidatını yatırmayan üyelerin ise üyeliklerinin askıya alınması resmi prosedürün bir sonucudur.

İstifa eden üyenin, yine tüzük gereği, ilişkili bulunduğu yılın aidatını ödeyerek ayrılması beklenir.

“Üyelik” bir gönüllülük meselesi, derneğin kanunlar ve yasal merciler nezdinde onaylanmış tüzüğü doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi yönetimin “sorumluluk” anlayışıdır.

Seçilmiş bir yönetimin tüzük kurallarına uyum gösterme çabası ,herkese  eşit herkese aynı netlikte tutum ve davranış sergilemesi esasen kurumsal ve uzun ömürlü olabilme hedefi ile eşgüdümlüdür.

Üyenin, katılım için form imzalaması gerektiği gibi, ayrılmak isteği için de imzalı bir dilekçe vermesi beklenir.

Bu bildirim iki yıl boyunca yapılmaz, en az altı hatırlatmanın geri dönüşümü oluşmaz ise, üye iradesinin zımnen üyelikten ayrılma isteği şeklinde olduğu sonucu çıkartılır ve başkaca bir bildirim yapılmaksızın resen üyelik düşer.

Diğer bir ifade ile, derneğin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen birlik- beraberlik ve işbirliğine aykırı, bölücü ve asılsız haberlerle dernek yöneticilerini küçük düşürücü tutum ve eylem sergileyen üyeler dışında yönetimin herhangi bir üyeye üyelikten çıkartılmaya ilişkin herhangi yazı ile bildirimde bulunma görevi olmadığı gibi yönetimin bugüne kadar yazı ile bildirerek üyelikten çıkardığı hiçbir üye olmamıştır.

Şu muhakkak ki, bir sosyal Dernek Üyesi olmak    hızla akıp giden günlük hayatımızda gerçekleştirmeye bir türlü vakit bulamadığımız toplumsal sorumluluklarımızı  bir “örgüt ” içinde hayata geçirmek demektir.

Birey olarak yapamadığımız pek çok “iyi şeyi” topluluk olarak yapabilmek demektir.

Devletin yetişemediği    toplumsal sorunlara “birlikte çözüm” bulmaya çalışmak demektir.

Değişik etkinliklerde  diğer üyelerle karşılaşarak duygularımızı “paylaşmak” demektir.

Köy Derneği Üyeliği ise;

Yukarıdaki gerekçelerin ötesinde, bir de  “Ortak Geçmişe” sahip olmak gibi çok özgün ÖZEL bir duyguyu içinde barındırır.

Yöreye has  geçmiş yaşam mücadeleleri, kültürel değerler, espri anlayışı, mutfak kültürü, örf ve adet, lehçe, deyim,  hitap tarzları, müzik, giyim, hayata bakış felsefesi ,   hepimizin ortak değeri, benzer ürünüdür.

YUKARDAKİ DÜŞÜNCELERE KATILIYORSANIZ LÜTFEN DERNEĞİMİZE ÜYE OLUNUZ. Genel Kurullara katılarak  YÖREMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA, GÖRÜŞÜNÜZÜ AÇIKLAYINIZ, ALINACAK KARARLARI ETKİLEYİNİZ.

Hepinizi “Bilinçli”, “Hoşgörülü”,”Çağdaş” vatandaşlar olmaya çağırıyor, üyelik bilincinin gelişmesi, özellikle gençlerin üyeliğe yönlendirilmesi, örgütlü olmanın ortak sorunların çözümü, ortak faydalar ve toplumsal kazançlar için en isabetli yol olduğunun iyi anlaşılması temennisi ile ,

BOL KATILIMLI Genel Kurullara bekliyoruz.

Saygılarımızla

ÇH Konor Yönetimi