Kültür ve Konuk Evi Çatı Katı Planı ve A-A, B-B Kesitleri

b-b kesiti

b-b kesitia-a kesiti                      a-a kesitiCati kati plani

                 Çatı katı planı