Ev Yaşamı, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araç, Gereçler

Hedik: Eski Hemşinde kullanılan kar ayakkabısı
Todiç: Çocukların kullandığı tekerlekli yürüteç
Bulma: Evin yatılan odası
Kedanoç: Kepçe, kaşık gibi mutfak gereçlerinin içine konduğu genellikle duvara asılan ahşap kap
Çerkena: Mermer veya benzeri malzemeden yapılan lavabo veya evye işlevi gören oyuk taş
Heneçi: Tavandan asıla iplere geçirilip iki kişi tarafından karşılıklı sallanarak kaymaktan ayran ve tereyağı elde etmke için kullanılan fıçı şeklindeki yayık

Çeşkar: Etrafı çit ile çevrili olan alanın, bahçenin, giriş kapısı.

Paçha: Otların toplanıp bekletildiği serenderden büyük bacaksız kulübe

Kopri: Ağırlıklı karadeniz bölgesinde kullanılan bir nacak türü.

Kokneç: Önlük