Fırtına Vadisi

Zil kale

Fırtına Vadisi dünyanın korunmada öncelikli 200 ekolojik bölgesi arasında yer almaktadır.Önemli özelliklerinden biri, artık sayısı çok azalmış  “doğal yaşlı ormanlara” sahip olmasıdır. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 1999 yılında, Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 orman alanı içinde Fırtına Vadisini belirlemiştir.Firtina vadisi Konaklar 1