Ortan Köyü

Rakımı ortalama 530 m olan Ortan Köyü, Çamlihemşin-Çat Yolu üzerinde, ilçe merkezine karayolu ile 5.460 m mesafededir. Kuzeyinde Konaklar Mahallesi, güneyinde Şenyuva Köyü, batısında ise Yolkıyı Köyü yer almaktadır.Rakımı ortalama 530 m olan Ortan Köyü, Çamlihemşin-Çat Yolu üzerinde, ilçe merkezine karayolu ile 5.460 m mesafededir. Kuzeyinde Konaklar Mahallesi, güneyinde Şenyuva Köyü, batısında ise Yolkıyı Köyü yer almaktadır

Bölgedeki köylerin aksine oldukça düzenli bir yerleşime sahip olan Ortan Köyü, mahalle yerleşimi 500 metrelik genişlikte  bir alana kurulmuştur. Köy, tamamen eğimli bir  arazi yapısına sahiptir. Genellikle bahçe ve tarlaların başında yer alan evlerin bulunduğu bölgenin üst kısmının tamamına yakını, ormanlarla kaplıdır.

 

Ortan Köyü toplam 16 haneden oluşan yöredeki küçük köylerden biridir. Köy, Ahmetoğlu, Bayaktarlar, Demirci,  Haliloğlu, Gulaboğlu  ve Tumanlar olmak toplam üzere 6 sulaleden oluşan 16 haneli bir köydur.

 

 

Köyde hane sayısı açısından en kalabalık aileler  altı hane ile Gulaboğlu , dört hane ile Ahmetoğlu aileleridir. Bunları ikişer hane ile Demirci ve Tumanlar birer hane ile de Haliloğlu ve Bayraktarlar aileleri takip etmektedir.

Gülaboğlu ve Ahmetoğlu aileleri  köy içinde karışıklığı önlemek maksadı ile genellikle o evin kururucularının adlarını alan aşağıdaki isimlerle anılmaktadır

Gülaboğlu Sulalesi : Eminler (ikisi birleşik üç hane), Mollalar, Cevahirler, Yunuslar,

Ahmetoğlu Sulalesi: Kahramanlar, Ziyalar, Ahmetoğlu (iki hane) olmak üzere değişik isimler almışlardır. Diğer sulalerde isimlerde bir farklılaşma olmayıp sadece coğrafik konumlarına göre isimlendirme (aşaki-yukarki gibi) yapılmıştır.

Köyde kullanılan soyadları: Ahmetoğlu, Arslan, Demirci, Demirgönül, Ertan, Gülay, Gültan, Okumuş, Tumanoğlu, Yamantürk ve Yılmaz dır.

Köy halkının tamamı gurbetçi olup yoğunlukla  Ankara ve İzmir olmak üzere ülkemizin birçok şehrine yerleşmişlerdir.