pogina

                                  Boğaziçi Köyü

Çamlıhemşin ilçesine bağlı üç mahalleden oluşan bir köydür.  Bu mahalleler; Pogina, Tumaslı ve Ovaklı’dır.  Köy,  yaklaşık 55 haneden oluşmaktadır. Coğrafi olarak ta Çamlıhemşin, Hemşin ve Pazar İlçelerinin kesiştiği yerde bulunur.  Doğal olarak köye her üç ilçeden de yol bağlantısı vardır. Bunun için köye ulaşım oldukça kolaydır. Genellikle köyler aynı yaylayı kullanırken, Boğaziçi Köyünde,  yukarıda sözü edilen her mahalle  farklı yaylayı  benimsemiştir. Pogina Mahallesi Pokut, Samistal ve Amlakit yaylalarınıTumaslı Mahallesi Amlakit ve Kavrun yaylalarını; Ovaklı Mahallesi ise Kavrun Yaylasını kullanmaktadır. Boğaziçi Köyünün önemli bir özelliği “Arıcılık” tır. Bu alanda  önemli çalışmalar yapılmıştır. Yöreye özgü “Karakovan Balı “tamamen organik olarak üretilmektedir.  Konu  ile ilgili  İtalya’da yapılan bir yarışmada birincilik ödülünü alınmış ve  Hemşin Balının dünya çapında tanınması  Boğaziçi Köylülerinin gayretleri ile sağlanmıştır.