Hayvanlar

Aklecut: Yeni ötmeye başlayan genç horoz

Bobol : Böcek, kurt

Çeğart/Çağart: Siyah, beyaz alaca tüylü, ala-karga denilen kargadan küçük, güzel ve yırtıcı kuş

Çiçor: Toprağın altında yaşamayı pek seven solucan

Çipçipan: Çekirge

H(ğ)elord/H(ğ)ilord: Karada yaşayan kertenkele

(Suda yaşayan: H(ğ)eloz)

Kater: Katır

Kedalpoçik  : Kurbağa Yavrusu

Kotit: Küçük sevimli ayı yavrusu

Lordu: Sümüklüböcek

Maşkite(a)p: Yarasa

Morku: Fare

Moca : Kuluçkaya oturan ve civcivleri kendinden ayrılana   kadar  onlara anaçlık yapan tavuk

Keculik/Kaciluk : Ateş Böceği

Keyle: Bit

Por: İri büyük sinek

Pucek : Eşek Arısı

Seğer: Sığır

Sert/Sart: Bildiğimiz kara örümcek

Tiz: Kene