KURULUŞ

Derneğimiz 1963 yılında kurulmuş ve bir çok hemşehrimizin çabaları ile bugüne kadar yöreye çeşitli hizmetler vermiştir. Geçmiş yıllarda verilen hizmetler, öğrencilere burs, çay alım evi yapımı, cenaze sahiplerine yardımlar, dayanışma geceleri tertibi, yöre kalkınmasına destek verecek projelere arazi bağışları şeklinde özetlenebilir

Derneğimiz Kuruluşundan 41 yıl sonra, büyük proje olarak, toprağı ve binası ile tamamen yöre halkının bağışları , maddi manevi katkıları ile 1938 yılında inşa edilip 1998 yılında boşaltılmış eski ilkokulumuzu restore edip yeniden inşa etme işini hedef almış ve bu uğurda tam 10 yıl uğraş vererek büyük bir eseri topluma kazandırmıştır.

Tüm mimari özelliklerini koruyarak gerçekleştirdiğimiz dönüşüm sonunda , eski  ilkokul binası bir taraftan “otel” olarak gelir getiren, diğer taraftan, yöre halkının çeşitli sosyal ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı olarak 2013 yılından İtibaren hizmete girmiştir.

Tabela adı “Çamlıhemşin Taşmektep Otel” olan tesisimiz, üyelerine verdiği hizmetlerde çeşitli finansal kolaylıklar sağlamakta, yöre kalkınması ile ilgili ekonomik ve sosyal konularda öncü ve önderlik ederek temel amaçlarını adım adım hayata geçirmektedir.

Derneğimizin adı her ne kadar Konaklar Mahallesi ve Ortan köyünü kapsıyor gözükse de hepimiz biliyoruz ki.., kız alıp, kız verdik.., bir ucumuz Pazar’da , bir ucumuz Çat’da, bir ucumuz Hemşin’de, bir ucumuz Erzurum’dadır…

Dolayısıyla sevinçlerimizi ve bölgemizin gelişmesi için çabalarımızı dernek adındaki köylerle sınırlamamız söz konusu değildir.

Üyelik de, üyeliğin sorumluluğu da, üyeliğin getirdiği her türlü güzellik paylaşımı da tüm bölge köylülerine açıktır.

Yeter ki, sevgide, saygıda, hoşgörüde, gelenekten geleceğe ortak paydada ne varsa bir olalım-biz olalım.

Saygılarımızla

ÇH Kon-Or Yönetim